Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2020

Cơ duyên với triết học khắc kỷ

Tôi đang sống trong những năm tháng mông lung của đời người. Ngưỡng chuyển giao của "một người đàn ông" với độ tuổi vứa chớm "tam thập". Tôi đến với chủ nghĩa khắc kỷ là những cơ duyên. Bắt đầu với "Suy tưởng" của Marcus Aurelius. Và hiện tại là Chủ nghĩa Khắc kỷ. Vậy, hãy bắt đầu thôi. Thực hành chủ nghĩa khắc kỷ.